9- (مقاله تمام متن) جهانی شدن - مصاحبه با دکتر حسین عظیمی

مطلب پیوست مصاحبه با دکتر حسین عظیمی رییس وقت موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه با نشریة علمی ـ دانشجویی تکاپو می باشد.

منبع: نشریه علمی دانشجویی تکاپو- جهاددانشگاهی تهران واحد دانشکده اقتصاد،‌ شماره 7- پاییز 1381.

کلیدواژه ها: جهانی شدن - تعریف جهانی شدن - مفهوم جهانی شدن - مفاهیم جهانی شدن - دولت - بخش خصوصی - توسعه و جهانی شدن - توزیع درآمد - فقر - آثار جهانی شدن

فایل وورد مقاله را از لینک زیر می توانید دانلود کنید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/nahadine.pdf

/ 0 نظر / 8 بازدید