153- توسعه و نقش سرمایه گذاری در توسعه

ارایه سخنرانی توسعه و نقش سرمایه گذاری در توسعه توسط دکتر حسین عظیمی برای سازمان آموزش گروه تراکتور سازی ایران

تاریخ تهیه: 20/2/1375

کلیدواژه ها: توسعه-نقش سرمایه گذاری در توسعه- سرمایه گذاری و توسعه- غرب-حکومت-ایران- فرهنگ ایران- تمدن- نقش ایران در تمدن جهان- امپراطوری ایران- ایران 1400- مکاتب توسعه اقتصادی- تعریف توسعه- ساختار های توسعه- اصول ثابت توسعه- اصل فراگیری - اصل عدم توازن- اصل اصطکاک- اصل التهاب- اصل انقلاب- اصل خمودی خمودگی و اتلاف منابع -باورهای فرهنگی-آموزش عالی- مکانیسم سرمایه گذاری- مکانیزم نظام سرمایه داری- مکانیزم نظام کمونیستی- توزیع نابرابر- رقابت در بازار- برنامه ریزی دستمزد- برنامه ریزی و کنترل کامل بازار کار- برنامه ریزی و کنترل کامل بازار کالای معیشتی- سهمیه بندی و کوپن- برنامه ریزی سرمایه گذاری- نفت-

برای دریافت و مطالعه گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

noormohamadi2004.persiangig.com/document/sarmayegozari-tosee-62.pdf/download

/ 0 نظر / 43 بازدید