# عوامل_تولید

149- عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی در صحنه ملی

گزارش عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی در صحنه ملی نویسنده : دکتر حسین عظیمی- مرداد 1377 کلیدواژه ها:استراتژی بنگاه- مزیت رقابتی ملی- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید