# اقتصاد

52-حسین عظیمی به مثابه اندیشه ورز پیشگام توسعه- نویسنده: دکتر فرشاد مومنی

نقل قول های متواتری از معصومین(ع) شده است که مضمون مشترک آنها عبارت از این است که هنگامی که دانشمندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

15- (مقاله تمام متن) دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی

دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی (متن کامل-بدون جداول)* چکیده مطالب در سه بخش اساسی تدوین گردیده است. ابتدا تحت عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

7-(تمام متن)ساختار فرهنگی و اثرات آن در شکوفایی اقتصاد /فرهنگ و توسعه ملی (یک

فایل پیوست حاوی دو مقاله تمام متن از دکتر حسین عظیمی شامل : ساختار فرهنگی و اثرات آن در شکوفایی اقتصاد و  فرهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید