# آقای_مصیب_دوانی

95- رسالت اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران، رفاه و توسعه کدامیک؟-مصیب دوانی

مطالعات توسعه  گروه علمی- تخصصی مطالعات توسعه انجمن جامعه‌شناسی ایران در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری نشستی با مدیریت دکتر محمدجواد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید