# آقای_محسن_مؤمنی_شریف

96-از ماهاتیر محمد باید آموختن -نویسنده : محسن مؤمنی شریف

بی‌شک یکی از شخصیت‌‌های ماندگار تاریخ معاصر ماهاتیر محمد مالزیایی است. او حدود دو دهه از طریق انتخابات و با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید