# آقای_دکتر_محمدسعید_نوری_نائینی

124- چارچوب روش‌شناسی و تحلیل توسعه از دیدگاه دکتر حسین عظیمی-خسرو نورمحمدی

چارچوب روش‌شناسی و تحلیل توسعه از دیدگاه دکتر حسین عظیمی[1] تهیه کننده: خسرو نورمحمدی تاریخ تهیه: 10/6/1391   مقدمه: دکتر حسین عظیمی اقتصاددان، نظریه‌پرداز توسعه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید