151- استراتژی بنگاه و سرمایه انسانی-سرتیترها

گزارش استراتژی بنگاه و سرمایه انسانی- نکات عمده برای بحث و تبادل نظر(سر تیترها)

نویسنده: دکتر حسین عظیمی برای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مرداد 1377

کلید واژه ها: حصول مزیت رقابتی- حفظ مزیت رقابتی- تعریف مزیت رقابتی- استراتژی بنگاه-ساختار صنعت-عوامل مزیت رقابتی-زنجیره ارزش افزایی در بنگاه- نظام ارزش افزایی در بنگاه- محیط ملی- سرمایه انسانی- انواع سرمایه انسانی- شکل گیری سرمایه انسانی- تولید سرمایه انسانی

برای مطالعه و دریافت فایل گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

noormohamadi2004.persiangig.com/document/bongah-sarmaye%20ensani-25.pdf/download

/ 0 نظر / 36 بازدید