157- برنامه ریزی و توسعه در ایران، متاسفانه وارداتی است :گفتگو با حسین عظیمی

برنامه ریزی و توسعه در ایران، متاسفانه وارداتی است :گفتگو با حسین عظیمی آرانی، اقتصاددان

عظیمی آرانی  حسین- دکتر حسین عظیمی

نشریه: جام جم    - تاریخ:19و 79/10/20

کلیدواژه ها: برنامه های توسعه – سابقه برنامه ریزی در ایران- آمریکا- روستو- مفهوم سیاسی توسعه- همزیستی مسالمت آمیز شرق و غرب- کمونیسم- ایران سوییس آسیا- دانشگاه – هاشمی رفسنجانی- مکتب اقتصادی توسعه- سنت و فرمان- انسان محوری – علم محوری-ضد توسعه-درآمد سرانه- مفهوم توسعه- تعریف توسعه- توسعه مکانیکی- طبقه متوسط- نهادسازی- قانون اساسی- برنامه جامع- مراکز تحقیقاتی- اصول علمی توسعه- بحران- برنامه سوم توسعه- برنامه ریزی علمی-

برای دانلود فایل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/100-3-barname-varedati.pdf/download


/ 0 نظر / 57 بازدید