64-لیست322 اثر زنده یاد دکتر حسین عظیمی-نسخه چهارم

 

1-    اثرات متقابل رشد اقتصادی و محیط زیست

2-    آرایش جهانی قدرت‌ها، خلیج فارس و منافع ملی ما

3-    ارتقاء کارایی در بنگاههای دولتی

4-    اصول و مفاهیم برنامه ریزی توسعه و برنامه های

5-    اصول و مکاتب فکری در مباحث توسعه

6-    اقتصاد آموزش و پرورش و توسعه

7-    اقتصاد توسعه با نگاهی به ایران

8-    اقتصاد در برنامه سوم (یکپارچکی یا جمع آرزوها)

9-    اقتصاددان نهادگرا

10-امنیت اقتصادی

11-آموزش ابتدایی و آینده توسعه در جامعه ایران

12-آموزش سرمایه انسانی

13-آموزش عالی در ایران و نقش آنی از دیدگاه علم اقتصاد و مباحث توسعه

14-آموزش و توسعه

15-آموزش، سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی

16-آموزش، فرهنگ و توسعه

17-انسان باوری، خردباوری، دین باوری

18-انقلاب ایران، سخنی بر چگونگی، هدفها و آینده آن

19-اهمیت صنعت خودرو در جوامع صنعتی

20-اولویت های مورد نظر در برنامه ریزی توسعه

21-آیا رابطه با آمریکا منافع اقتصادی ما را تأمین می‌کند

22-آیا نسل بعدی فقیرتر از ما خواهد بود

23-ایران بر مدار توسعه

24-ایران جایگاهی در اقتصاد جهانی ندارد

25-ایران در ردیف کشورهای توسعه نیافته است

26-ایران در مباحث توسعه با چشم‌اندازی بر برنامه سوم

27-آینده‌نگری در انتخاب مزیت‌ها

28-با این راه‌حل‌ها می‌توان به مرز یک میلیون شغل در سال رسید؟

29-بازخوانی حکایت گرگ و میش (جهانی شدن)

30-بازسازی ساختار تولیدی در جهت ورود به سازمان تجارت جهانی

31-بانک‌ها پس‌انداز مردم را در تولید وارد کنند

32-باید برای وضع اسفبار درآمد ملی چاره‌ای بیاندیشیم (1)

33-باید سنجیده‌تر عمل کرد. یکسان‌سازی ارز، علاوه بر ایجاد مشکلات بیشتر، توفیقی نخواهد داشت.

34-بایدها و نبایدهای توسعه بلند مدت ایران

35-بحثی پیرامون مفاهیم سیاست صنعتی

36-بحثی در مفاهیم توسعه جامع و توسعه اقتصادی از دیدگاه تجربی

37-بحران اخیر اقتصادی در سطح جامعه ‌و رئوس مطالب در چگونگی حل و فصل این مشکلات

38-بحران و رکورد در اقتصاد ایران و راه‌های خروج از بحران

39-بدهی‌های خارجی کشور و خطوط اساسی در چگونگی بازپرداخت این بدهی‌ها

40-بدون عنوان (گات، WTO)

41-بر بستر این اقتصاد، جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد (1 و 2)

42-برای رسیدن به وضعیتی مطمئن 10 سال کار لازم است هیچ‌راه‌حل جادویی وجود ندارد – نه کنترل دولت، نه حاکمیت انگیزه خصوصی

43-برنامه پنجساله دوم، تغییر نگرش یا تغییر شرایط

44-برنامه چهارم- چند پیشنهاد

45-برنامه ریزی اقتصادی(جزوه کلاسی)

46-برنامه‌ریزی چیست، برنامه‌ استراتژیک کدام است

47-برنامه‌های مؤسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و توسعه (تحقیق اداری نخواهد داشت)

48-بهره وری در فرآیند توسعه

49-بهره‌وری و توسعه اقتصاد ملی در ایران

50-بهره‌وری و توسعه اقتصادی در ایران

51-بهشت زمینی

52-بودجه ابزاری در دست دولت برای کنترل مردم

53-بودجه و توسعه اقتصادی در ایران

54-بودجه و وضعیت مالی دولت در ایران

55-بیانیه عزم ملی توسعه تحقیقات

56-بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه

57-بیهوشی مغزی یا کما اقتصاد ایران

58-پایایی صنعت خودرو در کشور در شرایط ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهان

59-پیدایش طبقه‌ اجتماعی جدید در ایران

60-تحقق کارایی «شوراها» در گرو شناخت واقعی آن است

61-تحلیل ساختار بودجه‌ای ایران

62-تحلیل شرایط و سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ

63-تحلیل محتوایی فقر

64-تحلیل و ارزیابی برنامه اول توسعه ایران

65-تحلیلی مختصر از پدیده تورم

66-تحولات شهرسازی و معماری کشور در گذر توسعه‌ای

67-تصوری از مبنای تلقی آزادی/فرهنگ، انسان و آزادی

68-تصویری از اقتصاد ایران و چشم ‌انداز آینده

69-تعریف توسعه

70-تفکر توسعه و برنامه‌ریزی در ایران

71-تقدم توسعه اقتصادی با سیاسی پنج‌سال همه را سرکار گذاشت

72-تمدن ایران، بحران امروز، ‌هویت فردا

73-توسعه اقتصادی در گروی تحول علمی و فنی است

74-توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی

75-توسعه اقتصادی و سیاست اقتصاد کشاورزی

76-توسعه آموزش عالی و اشتغال

77-توسعه جامع و توسعه ساختارها

78-توسعه صنعتی

79-توسعه نیافتگی صنعتی و صندوق‌های بازسازی صنعتی در ایران

80-توسعه و آموزش

81-توسعه و تأمین زندگی

82-توسعه و توسعه نیافتگی

83-توسعه و دولت

84-توسعه و نقش سرمایه‌گذاری در توسعه

85-توسعه و نهادسازی در اقتصادی ایران (ارائه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- سال 1379)

86-توسعه: مفهوم و وضعیت در ایران

87-توسعه:جستجو در بنیاد ها و مفاهیم

88-توسعه، آموزش عالی و اشتغال

89-تولید برای تأمین زندگی در ایران کفایت نمی‌کند

90-تئوری توسعه، تعاریف، مفاهیم و مباحث کلی

91-جامعه آرمانی

92-جامعه آرمانی در تفکر بشری و اقتصاد آرمانی در قانون اساسی

93-جامعه مدنی- civil

94-جامعه مدنی چه زود خاک گرفت

95-جامعه مدنی و اقتصاد

96-جامعه مطلوب و استراتژیهای اقتصادی در کشور

97-جایگاه اقتصاد ایران در تحولات پرشتاب جهانی

98-جمع‌بندی مشخصات کلی تحولات کشاورزی در ایران، گذشته، حال و آینده

99-جهانی‌شدن در انتظار تدوین استراتژی صنعتی کارآمد

100-   جهانی‌شدن، دموکراسی و آینده‌ای که خواهد آمد

101-   چارچوب علمی در مباحث توسعه

102-   چارچوب نظری مسائل اقتصادی ایران

103-   چالش‌های توسعه صنعتی در ایران

104-   چالش‌های نفت و توسعه / نفت دولتی توسعه یا بلای توسعه

105-   چشم انداز

106-   چشم انداز اقتصاد ایران

107-   چشم‌انداز اقتصاد و توزیع درآمد

108-   ‌چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی ایران در برنامه سوم توسعه) (1381 و 1379)

109-   چنین شیوه‌ای گام برداشتن به سوی بحران است

110-   الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و آثار مثبت و منفی آن بر بافت صنعتی کشور

111-   حکومت و توسعه (سخنرانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران -11/11/80)

112-   خروج از بحران نیازمند برنامه یا معجزه

113-   خصوصی سازی و توسعه (میزگرد)

114-   خلاء احزاب مشکل جدی جامعه است

115-   خودروسازی کشور، پویا و شکوفا خواهد شد.

116-   درباره درآمد ملی ایران (1346-1341)

117-   دورنمای بازار نفت و آینده اقتصاد ایران

118-   دولت ـ بودجه

119-   دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی (1380)

120-   دولت در لایحه بودجه 78 فشار کاهش درآمدهای نفت را به مردم منتقل کرده است

121-   دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز سنجیده عمل کند

122-   دیدگاه صاحب‌نظران درباره رییس جمهور آینده

123-   دیدگاه کارشناسی در ارتباط با اقتصاد ایران

124-   دیدگاهی از نظریه توسعه

125-   راز گذر از جامعه کهنه

126-   رانت‌ها را سرمایه‌گذاری کنیم

127-   راهی به سوی توسعه دولت کارآمد و مقتدر

128-   رسالت و وظائف در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

129-   رهنمودهای عمومی در تدوین سیاست‌های کلان ملی در رابطه با بخش صنعت

130-   روش‌های اجرایی هدفمندکردن یارانه‌ها تاکنون شناسایی نشده است.

131-   روند تدوین برنامه چهارم

132-          روند رشد اقتصادی ایران- تحلیل زمینه ها و چشم انداز آتی

133-   رئوس مطالب پیشنهادی برای بحث در سمینار فقرزدایی

134-   الزامات اتخاذ سیاست جهانی شدن در صنعت اتومبیل ایران

135-   الزامات تحولات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت

136-   ساختار بین‌المللی مناسب و سازگار (با توسعه)

137-   ساختار فرهنگی و اثرات آن در شکوفایی اقتصاد

138-   ساختار معیشتی مناسب سازگار (با توسعه)

139-   ساماندهی اقتصاد کشور- تحلیلی از وضعیت موجود اقتصادی ایران و راه حلهای مورد نظر دولت

140-   سخنرانی ارائه شده در سالن هلال احمر ساری (مازندران)

141-   سخنرانی در انجمن حسابداران

142-   سخنرانی در انجمن مدیران استراتژیک (عملکرد و راه حلی در اقتصاد ایران)

143-   سخنرانی در اولین گردهم آیی طرح برنامه ریزی استراتژیک شهرداری تهران

144-   سخنرانی در برنامه ادواری مؤسسه بانکداری: تحولات اخیر اقتصاد ایران از دیدگاه تئوری توسعه (1375)

145-   سخنرانی در دانشگاه استراتژیک

146-   سخنرانی در سمینار 50 سال برنامه‌ریزی در ایران

147-   سخنرانی در فروشگاه های زنجیره ای

148-   سخنرانی در مرکز آمار ایران

149-   سخنرانی در هشتمین سمینار آموزشی رؤسای سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی (1375)

150-   سخنرانی در همایش اهواز برای رؤسای سازمانهای وزارت جهاد سازندگی

151-   سخنرانی در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در مورد (تحول فرهنگی در فرآیند توسعه)

152-   سخنرانی دکتر حسین عظیمی در نهاد ریاست جمهوری

153-   سخنرانی دکتر عظیمی در همایش سازندگان در تبریز (1379)

154-   سخنرانی: آموزش، سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی

155-   سخنرانی: خصوصی سازی

156-   سنت و مدرنیسم از دیدگاه تئوری توسعه و موانع توسعه از این دیدگاه

157-   سنت و مدرنیسم در برنامه‌های توسعه ایران (ارائه در همایش نیم قرن تجربه، پشتوانه فردایی بهتر)

158-   سیاستگذاری صنعتی

159-   سیاستهای اقتصادی دولت در برنامه سوم و جایگاه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

160-   سیاستهای تعدیل اقتصادی و آثار اجتماعی این سیاستها بر بخش کشاورزی کشور

161-   سیمای سازندگی

162-   شبکه فقر در ارتباط با توسعه و تعلیم و تربیت

163-   شرایط محیطی فعالیت بخش صنعت کشور

164-   صنعت ایران، اتصال یا پیوندزدایی از بازار جهانی (میزگرد)

165-   صنعت خودرو، حمایتهای مؤثر از این صنعت در فضای ملی ایران

166-   صنعت خودروسازی، سرمایه‌گذاری و توسعه

167-   طراحی مبانی اصلاح ساختار سازمانی مدیریت امور اجرایی کشور

168-   ظرفیت تاریخی و بهره‌وری ملی در اقتصاد ایران

169-   عبور توسعه از جامعه مدنی

170-   علم اقتصاد، فقر عمومی

171-   عوامل اصلی افزایش ظرفیت بخش کشاورزی در ایران

172-   فراز و فرودهای طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی در کشور

173-   فرش، سرمایه انسانی، توسعه کشور

174-   فرهنگ توسعه ملی (یک تحلیل نظری)

/ 1 نظر / 369 بازدید

سلام ایشون یک سخنرانی (شاید در اصفهان) داشتند درباره رابطه آموزش و شکل گیری تمدن و توسعه و به شکل کتاب چاپ شد یکبار اون کتاب رو خوندم الان دنبالشم اسمش چی بود؟ لطفا در صورت امکان جواب رو برایم ایمیل کنید ممنون میشوم