3- (مقاله تمام متن) چالش های توسعه صنعتی در ایران

چالش های توسعه صنعتی در ایران، سخنرانی شادروان دکتر حسین عظیمی، در جمع نمایندگان مجلس و مدیران صنایع کشور، نشریه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 30 ، زمستان 1382 ، صفحات 166 تا 190.

 

 

  برای دریافت فایل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/chaleshhaye%20tosee%20sanati.pdf

 

کلیدواژه های این مقاله به شرح زیر می باشند:

صنعتتوسعه صنعتی شدنسیاست گذاری صنعتی - توسعه صنعتی

/ 0 نظر / 6 بازدید