129- معرفی آثار دکتر وحید محمودی اقتصاددان انسان گرا

دکتر وحید محمودی از طرفداران مکتب فکری مرحوم دکتر حسین عظیمی است. همچنین او بر صحت  واقع بینانه و کاربردی آراء و اندیشه های آمارتیاسن و محبوب الحق برای کشورهای درحال توسعه چون ایران تاکید می ورزد. محمودی همچون عظیمی به رویکرد انسان محور در توسعه تاکید دارد. همچنان که عظیمی می گوید: همه کشورهای توسعه یافته در دو خصیصه مشترکند که ما هم برای توسعه، باید در این زمینه‌ها با آن‌ها مشترک باشیم، اولاً فرهنگشان علم محور است ثانیاً فرهنگشان انسان محور است؛ و بحث توسعه اساساً جایگزینی این اندیشه‌ها است، نه چیز دیگر.

با توجه به اینکه وبلاگ به معرفی اندیشه های توسعه می پردازد در ذیل به معرفی کتاب ترجمه شده از دکتر محمودی با عنوان توسعه اقتصادی و ارایه دو مقاله از ایشان با عناوین  و لینک های ذیل پرداخته می شود:

1-    رویکرد توسعه انسان محور چیست؟ چه می گوید؟ و چه دغدغه هایی دارد؟

noormohamadi2004.persiangig.com/document/ensanmehvar.pdf

2-    در باب اندیشه عدالت. آمارتیاسن در نظریه توسعه انسان محور چه می گوید؟

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/edalat.pdf

معرفی کتاب توسعه اقتصادی نوشته مایکل تودارو استیفن اسمیت، ترجمه وحید محمودی، انتشارات نگاه دانش.

مایکل تودارو چهره شناخته شده 3 دهه اخیر اقتصاد توسعه است. در این کتاب نظریه های اقتصادی در قالب مباحث سیاستی ارایه می شود و نشان می دهد که چگونه نظریه ها و مطالعات کاربردی مرتبط با مسائل و دغدغه های کشورهای درحال توسعه است. مایکل تودارو و استیفن اسمیت در این کتاب با ارایه مثال های واقعی از کشورهای مختلف به تحلیل و ارزیابی برنامه ها و سیاست های اقتصادی می پردازند.

کتاب اصلی از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول اصول و مفاهیم (شامل چهار فصل اول)، بخش دوم مشکلات و سیاست های داخلی ( شامل هفت فصل) و بخش سوم معضلات و سیاست های بین المللی و کلان (شامل پنج فصل).به دلیل حجم بالای کتاب اصلی، کتاب حاضر صرفاً ترجمه بخش های اول و دوم(یازده فصل) است.

/ 0 نظر / 65 بازدید