137- گزارش همایش نکوداشت دهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی

 

برنامه همایش سرمایه اجتماعی، اخلاق و توسعه

نکوداشت دهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی

برنامه روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه

مراسم افتتاحیه

قرآن و سرود ملی

14:30 – 14:40

سخنرانی دبیر علمی همایش

14:40 – 14:55

پخش کلیپ

14:55 – 15:00

نشست اول: اخلاق و سرمایه اجتماعی

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان ارائه

1

فروپاشی اخلاقی و تاثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی و سیاسی

علی رضاقلی

15:00 – 15:30

2

بررسی تاثیر اخلاق بر دسترسی به سرمایه اجتماعی در ایران

دکتر احسان خاندوزی

15:30 – 15:50

3

حکمرانی و سرمایه اجتماعی، الگویی برای تبیین افول اخلاق و سرمایه اجتماعی در ایران

علی دینی ترکمانی

15:50 – 16:10

پذیرایی

16:10 – 16:30

نشست دوم: سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی (1)

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان ارائه

1

تحلیلی بر رابطه دین و توسعه از منظر دکتر حسین عظیمی

حجت الاسلام  دکتر یوسفی

16:30 – 16:50

2

انواع سرمایه و رابطه آن با عملکرد اقتصادی

دکتر علی اصغر سعیدی

16:50 – 17:10

3

آموزش ابتدایی و آینده توسعه و تمدن ایران از نگاه دکتر عظیمی

خسرو نورمحمدی

17:10 – 17:30

4

نقش تشکل ها در رقابت پذیری

دکتر علی نصیری اقدم

17:30 – 17:50

پذیرایی

17:50 – 18:10

نشست سوم: سرمایه اجتماعی و توسعه

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان ارائه

1

جامعه مدنی جهانی و تحول مفهوم توسعه

دکتر حسین سلیمی

18:10 – 18:30

2

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

دکتر مینو امینی میلانی

18:30 – 18:50

3

سرمایه اجتماعی و توانمد سازی فقرا

دکتر حسین راغفر

18:50 – 19:10

برنامه روز چهار شنبه 25 اردیبهشت ماه

مراسم آغازین

قرآن و سرود ملی

14:30 – 14:40

پخش کلیپ

14:40 – 15:00

نشست چهارم: سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی (2)

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان ارائه

1

الگویی برای قابلیت اعتماد در کار آفرینی

دکتر رزیتا موید فر

15:00 – 15:20

2

سرمایه اجتماعی و پول ملی

دکتر فیروزه خلعتبری

15:20 – 15:40

3

بخش سوم به مثابه سرمایه اجتماعی

دکتر حسن طایی

15:40 – 16:00

4

تاثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت سیاست های اشتغال در ایران

دکتر زهرا کریمی

16:00 – 16:20

پذیرایی

16:20 – 16:40

نشست پنجم: سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان ارائه

1

سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی

دکتر احمد میدری

16:40 – 17:00

2

همگانی سازی دانش توسعه، ضرورتی برای تفاهم و سرمایه اجتماعی

دکتر حجت الله میرزایی

17:00 – 17:20

3

سرمایه نمادین: گرانیگاه سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و انسانی

دکتر محسن رنانی

17:20 – 17:50

پذیرایی

17:50 – 18:10

میزگرد پایانی: رویکردهای دکتر حسین عظیمی به مسائل اقتصاد ایران

ارائه دهنده بحث

دکتر عباس شاکری

18:10 – 18:30

اعضاء میزگرد: دکتر فیروزه خلعتبری، دکتر محسن رنانی، دکتر وحید محمودی، دکتر بایزید مردوخی، دکتر فرشاد مومنی و دکتر علیرضا ناصری

اختتامیه

19:30 – 20:00

         

 

/ 0 نظر / 38 بازدید