پست های ارسال شده در آدر سال 1392

157- برنامه ریزی و توسعه در ایران، متاسفانه وارداتی است :گفتگو با حسین عظیمی

برنامه ریزی و توسعه در ایران، متاسفانه وارداتی است :گفتگو با حسین عظیمی آرانی، اقتصاددان عظیمی آرانی  حسین- دکتر حسین عظیمی نشریه: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

156-انتظاری بیش‌ از گذشته‌ از برنامه‌ سوم‌ نداریم‌:گفت‌وگو با حسین‌ عظیمی‌آرانی

انتظاری بیش‌ از گذشته‌ از برنامه‌ سوم‌ نداریم‌:گفت‌وگو با حسین‌ عظیمی‌آرانی نشریه: جام جم،: 6/11/79 کلیدواژه ها: برنامه سوم توسعه - برنامه ریزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

155- بازخوانی سخنرانی شور انگیز حسین عظیمی آرانی: ایران چرا ایران نشد؟

بازخوانی سخنرانی شور انگیز حسین عظیمی آرانی: ایران چرا ایران نشد؟ نویسنده: دکتر حسین عظیمی آرانی تنظیم کننده: محمد درویش نشریه تفاهم،تاریخ 1386/5/15 کلیدواژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید