پست های ارسال شده در آبان سال 1392

154-برنامه پنج ساله دوم، تغییر نگرش یا تغییر شرایط

برنامه پنج ساله دوم، تغییر نگرش یا تغییر شرایط مصاحبه با دکتر حسین عظیمی کلیدواژه ها:برنامه-برنامه دوم توسعه بعد از انقلاب-برنامه دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

153- توسعه و نقش سرمایه گذاری در توسعه

ارایه سخنرانی توسعه و نقش سرمایه گذاری در توسعه توسط دکتر حسین عظیمی برای سازمان آموزش گروه تراکتور سازی ایران تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

152- نقش و وظایف بانک های توسعه ای و وضعیت بهره گیری از آن ها در شرایط کنونی ...

گزارش: نقش و وظایف بانک های توسعه ای و وضعیت بهره گیری از آن ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور تهیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

151- استراتژی بنگاه و سرمایه انسانی-سرتیترها

گزارش استراتژی بنگاه و سرمایه انسانی- نکات عمده برای بحث و تبادل نظر(سر تیترها) نویسنده: دکتر حسین عظیمی برای شرکت سرمایه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

150-تاثیر مخارج اجتماعی بر امنیت ملی

عنوان مقاله: تاثیر مخارج اجتماعی بر امنیت ملی دکتر حسین عظیمی- مهدی اخلاقی فیض آثار تاریخ تهیه: اسفند 1381 کلیدواژه ها: مخارج اجتماعی- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

149- عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی در صحنه ملی

گزارش عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی در صحنه ملی نویسنده : دکتر حسین عظیمی- مرداد 1377 کلیدواژه ها:استراتژی بنگاه- مزیت رقابتی ملی- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید