پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

47- (مقاله تمام متن) نقش سیستمهای حسابداری در توسعه اقتصاد ملی-دکتر حسین عظیمی

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/hesabdari.pdf --------------- متن  مقاله (بدون نمودارها)را در ذیل مطالعه نمایید: نقش سیستمهای‏ حسابداری‏ در توسعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

46- (مقاله تمام متن) نگرش سیستمی و جلوگیری از اسراف و تبذیر -دکتر حسین عظیمی

متن کامل مقاله را از لینک زیر نیز می توانید دانلود نمایید: http://www.ensani.ir/fa/content/119769/default.aspx   -----------------------------       گفتگو با دکتر حسین عظیمی‏ در زمینه مسئله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

45-(مقاله تمام متن) بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه-دکتر حسین عظیمی

در این مقاله سعی بر آن بوده است که به تحلیل جایگاه بیمه در اقتصاد پرداخته شود.این بحث در پنج ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

44- (مقاله تمام متن) توسعه و تأمین زندگی-دکتر حسین عظیمی

تأمین زندگی در نظام‏های مختلف اقتصادی،اساسا تا چه حد معطوف به نهادهای‏ مختلف اقتصادی-اجتماعی است؟این نهادها کدامند و در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

43-(مقاله تمام متن) توسعه اقتصادی و سیاست اقتصاد کشاورزی -دکتر حسین عظیمی

هدف کلی در این سطور،ترسیم خطوط کلی سیاست اقتصاد کشاورزی براساس‏ مباحث توسعه اقتصادی است.اما نظر به‏ اینکه مبحث توسعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

42- (مقاله تمام متن) رشد و توسعه اقتصادی و تاثیر آن بر فقرزدایی -دکتر حسین عظیمی

فقر و محرومیت و مسائل ناشی از آن همانطور که همه آگاه هستیم در کشورهای توسعه نیافته‏ جهان از جمله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

41- (تمام متن) جایگاه اقتصاد ایران در تحولات پر شتاب جهانی (میزگرد تدبیر با ...

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه، کپی یا دانلود نمایید: http://www.ensani.ir/fa/content/116433/default.aspx ----------------------------------- (به تصویر صفحه مراجعه شود) اشاره: اقتصاد جهانی که در دهه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

40- (مقاله تمام متن) نظام تخصیص ارز، پیچیدگی ها و راه حل ها (نگاهی به نتایج یک ت

 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید: http://ensani.ir/fa/content/116498/default.aspx متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

39- (مقاله تمام متن)مسائل اساسی در بازسازی و توسعه اقتصادی ایران-دکتر حسین عظیمی

 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید:       http://ensani.ir/fa/content/233470/default.aspx   متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

38-(مقاله تمام متن) پیدایش طبقه اجتماعی جدید در ایران - دکتر حسین عظیمی

  ماخذ: مجله چشم انداز ایران، آذر و دی 1378، شماره 3. برای دریافت فابل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید: http://ensani.ir/fa/content/242592/default.aspx
/ 0 نظر / 23 بازدید

36- (مقاله تمام متن) بودجه و توسعه اقتصادی در ایران

 متن کامل مقاله همراه با نمودارها را از لینک زیر دانلود نمایید: http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/boodje.pdf ---------------------------------------------  متن کامل مقاله بدون نمودارها را در ذیل مطالعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 209 بازدید

35-(مقاله تمام متن) دانش و دانایی ملی و توسعه اقتصاد ایران- دکتر حسین عظیمی

"همه مشکلاتمان در این ۱۵۰۰ دلار تولید سرمایه خلاصه شده است چون این درآمد سرانه توان ما را نشان می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید