پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

10 - (مقاله تمام متن) ماهیت و روش در علم اقتصاد - مقاله پایه ای دکتر حسین عظیمی

ماهیت و روش در علم اقتصاد ( متن کامل-به جز نموارها)[1]   فهرست مطالب: مقدمه: علم اقتصاد یکی از  علوم تجربی –  اجتماعی علوم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید

9- (مقاله تمام متن) جهانی شدن - مصاحبه با دکتر حسین عظیمی

مطلب پیوست مصاحبه با دکتر حسین عظیمی رییس وقت موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید