152- نقش و وظایف بانک های توسعه ای و وضعیت بهره گیری از آن ها در شرایط کنونی ...

گزارش: نقش و وظایف بانک های توسعه ای و وضعیت بهره گیری از آن ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور

تهیه کننده: دکتر حسین عظیمی برای بانک صنعت و معدن - فروردین 1374

کلیدواژه ها: بانک های توسعه ای- بانک توسعه ای- بانک- توسعه- فلسفه وجودی بانک های توسعه ای- نقش بانک های توسعه ای در کشورهای رو به رشد اقتصادی- فعالیت بانک های توسعه ای در ایران- تحلیل اجمالی عملکرد بانک- نقش های بانک های توسعه ای

برای دریافت و مطالعه گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید:

noormohamadi2004.persiangig.com/document/bankhaye-toseee-51.pdf/download

/ 0 نظر / 37 بازدید