11 - (مقاله تمام متن) آموزش سرمایه انسانی و توسعه

کلید واژه های این مقاله عبارتند از : آموزشسرمایه انسانی - مفهوم توسعهتعریف توسعه – برنامه توسعهبرنامه ریزیتمدن – آرای عمومی – اشرافیت – نوآوری – دوران گذار – اندیشه – بصیرت – مکتب فکری- موسسات نظریه پردازی – دانایی – اراده – احزاب – تشکل های سیاسی – آموزش فنی و حرفه ای

مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/amoozesh%20sarmaye%20ensani.pdf

/ 0 نظر / 6 بازدید