126-نخستین همایش سالیانه‌ی مرزهای دانش اقتصاد توسعه

سرمایه‌ی اجتماعی، اخلاق و توسعه

اردیبهشت 1392- نکوداشت دهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی

مقدمه

دکتر حسین عظیمی صاحبنظری است که هم از تجربه‌ی کارشناسی و مدیریت در مهمترین سازمان برنامه ریزی و سیاست گزاری توسعه برخوردار بود و هم استاد و پژوهشگری معتبر در جامعه‌ی دانشگاهی ایران به شمار میرفت. وی نقشی بی بدیل در ترویج اندیشه‌ی توسعه هم درسطح عامه شهروندان و مخاطبان سیاست¬های توسعه و هم پژوهش¬گران و دانشجویان و نیز کارشناسان و برنامه ریزان داشت. تأثیر عظیمی تنها از طریق آموزش مستقیم و رسمی نظریههای توسعه و یا تأثیرگذاری غیرمستقیم  بر تعداد بسیاری از مدیران و کارشناسان برمبنای اندیشه‌ی توسعه‌ی ملی نبود؛ بلکه تأثیر فراگیر و عمیق و مهمتر وی در اصلاح نگرش غالب ناشی از فضای انقلابی دهه¬ی 1360 نسبت به آینده‌ی کشور و مفهوم توسعه بود.

از سوی دیگر عظیمی فضای طرح و ارائه‌ی دستاوردهای جدید نظری و عملی درچارچوب دانش اقتصاد توسعه را در ایران گشود و ترجمه و تألیف کتاب¬ها و مقالاتی را برعهده گرفت که به شکل گیری و بسط این فضا کمک نماید. ترجمه و انتشار متون شاخص ادبیات نظری و تجارب عملی توسعه در دو دهه¬ی 60 و 70 با اهتمام مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه پی گرفته شد و در سال¬های اخیر عمدتاً با طرح و بسط دستاوردهای رویکرد نهادگرائی در توسعه تداوم یافته است ولی به‌نظر میرسد این وضعیت هم محدود و تاحدی تصادفی (و نه برنامهریزی شده) است و هم دامنه‌ی محدودی از مباحث و مسائل توسعه را دربردارد و هم فاقد سازمان¬دهی لازم برای ترویج و به‌هنگامسازی و بهرهبرداری لازم است.

برنامهریزی و اجرای هدفمند همایش سالانه‌ی «مرزهای دانش اقتصاد توسعه » می¬تواند به عنوان نهادی دائمی برای به‌هنگامسازی دانش موجود و دستیابی به مرزهای جدید دانش اقتصاد توسعه در سطح جهانی بدل شود و دستاوردهای نوین نظری و پژوهشی این دانش را در سطوح ملی و جهانی ارائه نماید. همچنین¬در هرسال یکی از موضوعات مهم نظری یا چالش¬ها و مسائل اصلی توسعه‌ی ایران، محور مقالات و گفتگوهای پژوهشگران و اندیشمندان کشورمان باشد.

براین اساس موسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد درنظر دارد با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور، این همایش را از سال 1392 و به‌مناسبت دهمین سالگرد درگذشت آن استاد فرزانه به‌طور ادواری برگزار کند. موضوع محوری اولین همایش« سرمایه‌ی اجتماعی،‌ اخلاق و توسعه » خواهد بود.

برای اطلاع از برنامه زمان بندی همایش و زمینه های
تدوین مقالات به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.ires.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=314:-l-r&catid=39&Itemid=816

 

/ 0 نظر / 27 بازدید