12- (مقاله تمام متن) مصاحبه با دکتر حسین عظیمی : دین ، فرهنگ و توسعه

این مصاحبه ( مقاله ) دکتر حسین عظیمی در کتاب توسعه، نشر توسعه، شماره ۴ به چاپ رسیده است.

کلید واژه های این مقاله عبارتند از :

توسعه – کلیسا- مذهب – جامعه شرقی – توسعه - پیشرفت -  جوامع توسعه یافته – اخلاق – جامعه آرمانی – آزادی – دموکراسی – فرهنگ – اروپا – مشروعیت علم – مشروعیت آراء عمومی – مغایرت دین و توسعهاسلام - وحی – خدا – انسان – فقر – جامعه صنعتی – جامعه مذهبی – نیاز – انقلاب اسلامی – آینده

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

  http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/din-farhang-tosee.pdf

/ 0 نظر / 4 بازدید