107-(تمام متن)- تحلیل شرایط و سیاست های اقتصادی در دوره ی جنگ ایران و عراق

کلیدواژه های این مقاله عبارتند از:

اقتصاد جنگ - جنگ سرد – روستو – کندی – آمریکا – انگلیس – کودتا – مصدق – گروه هاروارد – بانک توسعه صنعت و معدن – نظام برنامه ریزی – فروپاشی نظام برنامه ریزی کشور – توهم ثروت – شاه – تمدن بزرگ – انقلاب – اصل 44 قانون اساسی – اصل 43 قانون اساسی - اصل 29 قانون اساسی- اصل 30 قانون اساسی- عراق – صدام – احیای اسلامی – شوروی – ژاندارم- عربستان – مصر – کویت – شیخ نشین ها – سوریه – هرم قدرت بین المللی- هرم قدرت جهانی- هرم قدرت سرمایه داری – نفت – قیمت نفت – والفجر 8 – خرمشهر – نظم جهانی – هرم قدرت – شورای امنیت سازمان ملل متحد- حفظ و بقاء نظام- رهنمودهای مقام معظم رهبری- اقتصاد عادلانه- نظام تامین اجتماعی – خصوصی سازی – نظام انگیزشی جامعه -

  ................................................................................................

برای دریافت فایل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/eghtesad-jang.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

ماخذ: عظیمی، حسین، تحلیل شرایط و سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ ایران و عراق، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هشتم، شماره 27، 1380، صص 1-31.

/ 0 نظر / 27 بازدید