164-مسیر توسعه ما از مجاری فرهنگ ایرانی می گذرد : تئوری های اقتصاد ملی ایران

مسیر توسعه ما از مجاری فرهنگ ایرانی می گذرد : تئوری های اقتصاد ملی ایران از دیدگاه مرحوم دکتر عظیمی

موضوع: ایران - اوضاع اقتصادی ، 1384 -

پدیدآورنده: عظیمی، حسین

نشریه: عصر اقتصاد،: 23/2/83

برای دانلود فایل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/100-12.pdf/download

/ 0 نظر / 40 بازدید