روش های اجرایی هدفمند کردن یارانه ها تا کنون شناسایی نشده است

حسین عظیمی

منبع: نشریه بررسی های بازرگانی » خرداد 1381 - شماره 177 (علمی-ترویجی)

(7 صفحه - از 46 تا 52)

برای دریافت و مطالعه مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/yaraneha.pdf