گروههای اجتماعی، ساختار سیاسی و بهره وری ملی

دکتر حسین عظیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سال انتشار: 1373

عنوان نشر: مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین کنگره ملی بهره وری ایران

 

برای مطالعه و دریافت فایل مقاله به لینک زیر مراجعه شود:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/ejtemaee-siyasi-bahrevari.pdf