کتاب جدید مرحوم دکتر حسین عظیمی، نظریه پرداز توسعه کشور به نام " اقتصاد ایران:توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ " در سال 1391 توسط نشر نی منتشر شد.

این کتاب به کوشش خسرو نورمحمدی، در چهار بخش و 46 مقاله تنظیم شده است.

 

 

توضیحات بیشتر در مورد کتاب را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

 


ادامه مطلب ...