عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر انحراف برنامه‌ریزی توسعه در ایران از برنامه های سوم و چهارم عمرانی

تهیه کننده: خسرو نورمحمدی

تاریخ تهیه: شهریور 1392

 برای دانلود مقاله به لینک ذیل مراجعه شود:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/barname-enheraf.doc/download

 

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه شود:


ادامه مطلب ...