مقاله تمام متن:  مناسبات اقتصادی طراحی شده در قانون اساسی نوشته دکتر حسین عظیمی

ماخذ: - دکتر حسین عظیمی،اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، به کوشش خسرو نورمحمدی، نشرنی،1391.

- سخنرانی دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1381.

 

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.


ادامه مطلب ...