مطلب حاضر سخنرانی دکتر حسین عظیمی در اولین سمینار فقر و فقرزدایی است که در آبانماه‏ سال 68 تحت عنوان«ابعاد اقتصادی موثر در ایجاد زمینه‏های فقر در جامعه»ایراد شده است.

ماخذ: مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور 1369 ، شماره 37.

 

برای مطالعه یا برداشت به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


ادامه مطلب ...