نگرشی تحلیلی و تطبیقی در آرای آمارتیا سن و حسین عظیمی به بهانه سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر حسین عظیمی

 

نویسنده : دکتر وحید محمودی

 

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه شود:


ادامه مطلب ...