جامعه آرمانی در تفکر بشری و اقتصاد آرمانی در قانون اساسی

نویسنده: دکتر حسین عظیمی

ماخذ: - دکتر حسین عظیمی،اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، به کوشش خسرو نورمحمدی، نشرنی،1391.

برای مطالعه و برداشت مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


ادامه مطلب ...