مدیریت در دوران سازندگی-میزگرد-

مصاحبه شونده : دولت آبادی، فیروز
مصاحبه شونده : عظیمی، حسین
مصاحبه شونده : غروی، منوچهر
مصاحبه شونده : فرهنگی، علی اکبر
منبع: مجله تدبیر- آذر 1375-شماره 68- صص 19-10.

برای مطالعه متن و دریافت فایل مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:


ادامه مطلب ...