عنوان کامل مقاله: جایگاه اقتصاد ایران در تحولات پر شتاب جهانی (میزگرد تدبیر با مسئولان و کارشناسان اقتصادی و صنعتی درباره)

مصاحبه شونده ها :

  • جدیر، احمد
  • رحیم زاده اسکویی، رحیم
  • رواسانی، شاپور
  • عظیمی، حسین
  • مرعشی، جعفر
  • مسگریان حقیقی، داود

ماخذ: مجله تدبیر، اردیبهشت 1371، شماره 21.

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب مطالعه، کپی یا دانلود نمایید:


ادامه مطلب ...