از راز گذار
مروری بر کتاب «اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ» نوشته دکتر حسین عظیمی (آرانی)،به کوشش خسرو نورمحمدی، نشر نی، 1391.
نویسنده: محسن آزموده


 

برای مطالعه متن به ادامه مطلب مراجعه شود:


ادامه مطلب ...