جناب آقای دکتر محمد لشکری کتابی تحت عنوان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(برای رشته های غیراقتصاد) تدوین نموده و در سال 1388 توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر کرده اند. کار شایسته علمی ایشان این است که یک فصل مستقل کتاب (فصل نهم) را به بررسی نظریه توسعه اقتصادی زنده یاد دکتر حسین عظیمی اختصاص داده اند. دکتر محمد لشکری لطف نموده فایل تصویر کل کتاب و نیز فایل وورد فصل نهم را برای اینجانب ارسال نمودند که ضمن تشکر فراوان از ایشان، در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

تقریباً در تمامی کتاب های علمی و به ویژه توسعه ما ایرانیان حاضر نیستیم، نظرات سایر ایرانیان را معرفی نماییم . که به دین وسیله از این اقدام علمی و فرهنگی آقای لشکری نیز تشکر می گردد.

برای مطالعه و یا دریافت نسخه وورد فصل نظریه توسعه اقتصادی حسین عظیمی و همچنین دریافت فایل کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب ...