نقش توسعه منابع انسانی در تحقق عدالت اجتماعی( از دیدگاه نظریه پرداز کشور مرحوم دکتر حسین عظیمی)

 ارایه شده توسط: دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی، رییس وقت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

  ارائه شده در همایش نقش توسعه منابع انسانی در تحقق عدالت اجتماعی

یادمان چهارمین سال فقدان استاد فرزانه دکتر حسین عظیمی(آرانی)

 شهرستان آران و بید گل، اردیبهشت1386


برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید:

 


ادامه مطلب ...