ماخذاصلی:هفته نامه خبری-تحلیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- یادمان دکتر حسین عظیمی - شماره هیجدهم-پنجشنبه 25 اردیبهشت 1382-ص 8.مصاحبه دکتر مهدی اخلاقی، مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی با آقای دکتر صفدر حسینی _وزیر وقت کار و امور اجتماعی

 

برای مطالعه متن به ادامه مطلب مراجعه شود:


ادامه مطلب ...