فایل پیوست حاوی دو مقاله تمام متن از دکتر حسین عظیمی شامل :

ساختار فرهنگی و اثرات آن در شکوفایی اقتصاد

و

 فرهنگ و توسعه ملی ( یک تحلیل نظری )

می باشد . مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/majmooe.pdf