آثار تمام متن زنده یاد دکتر حسین عظیمی پیرامون توسعه،برنامه ریزی،اقتصاد ایران و ... و مطالب مرتبط دیگران و همچنین تحلیل های مبتنی بر این دیدگاه، در این وبلاگ ارایه میشود. استفاده از مطالب آزاد است. برای دسترسی به هر موضوع، می توان به بخشهای 1-آرشیو 2-کلمات کلیدی(سمت چپ) و 3-ابزار جستجوی گوگل(سمت چپ و بالا)مراجعه کرد و در هر صفحه نیز برای جستجوی کلمات از روش(Ctrl+F)استفاده نمود. لیست عمده آثار دکتر حسین عظیمی در پست 64 وجود دارد.