دکتر حسین عظیمی، بهره وری در فرآیند توسعه، مجموعه سخنرانی های بهره وری، سازمان ملی بهره وری ایران، 1374.

کلیدواژه های این مقاله عبارتند از: توسعهبهره وریمفهوم توسعه – نگرش تاریخی مفهوم توسعهزمان – گذشته دور – گذشته میانی – گذشته نزدیک – حال – آینده احتمالی – انواع جوامع در فرآیند توسعه – طبیعت – انسان – فرهنگ – نوع فرهنگ – افق فرهنگی – دوران اولیه – قبیله در حال حرکت – جامعه یکجانشین متکی بر زمین – جامعه صنعتی متکی بر علم، فن و تفکر – جامعه انسانی متکی بر همگرایی فرهنگ جهانی – تلاش برای زنده ماندن فیزیکی ( حفظ حیات ) – بهبود تامین نیازهای بیولوژیک – آموزش تخصصی – سیر در آفاق و انفس – تلاش برای درک طبیعت – ارزش افزوده ناخالص – ساعت کار جهان صنعتی به ایران – برآورد بهره وری کار و اشتغال در ایران در سال 1373 - اقتصاد ایران

متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

http://noormohamadi.persiangig.com/document/bahrevari-dar-farayande-tosee.pdf

(برای سهولت دانلود، ابتدا روی لینک،کلیک راست کنید، سپس گزینه Save Target As … را انتخاب نموده و فایل را ابتدا save و سپس استفاده نمایید.)