مقاله نهادینه شدن تحولات فرهنگی نوشته دکتر حسین عظیمی .

 

مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/nahadine.pdf