مفاهیم برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی خط دهنده توسعه در ادبیات برنامه‌ریزی و تئوری‌های اقتصادی

تهیه کننده: خسرو نورمحمدی

فایل کامل سه قسمت را از آدرس ذیل دانلود نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/core.123.doc/download

 

مقاله را در ادامه مطلب مطالعه نمایید:


ادامه مطلب ...