مفاهیم برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی خط دهنده توسعه در ادبیات برنامه‌ریزی و تئوری‌های اقتصادی

تهیه کننده: خسرو نورمحمدی

مقاله را در ادامه مطلب مطالعه نمایید:


ادامه مطلب ...