گزارش: مروری بر مفاهیم و روش‌های برنامه‌ریزی هسته‌ای(برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی خط دهنده یا Core planning)(ویرایش دوم- در دست تکمیل)

 تهیه‌کننده: خسرو نورمحمدی-محقق اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه

زمان تهیه: مرداد ماه 1393

برای دریافت فایل وورد گزارش به همراه نمودارها به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://noormohamadi2004.persiangig.com/document/core.doc/download

 

 

مقدمه: 3

1-مراحل برنامه‌ریزی: 4

1-1- مرحله اول، مرحله برنامه‌ریزی متکی بر پروژه‌های منفک می‌باشد (Project by project planning) 4

1-2- مرحله دوم، برنامه‌ریزی تلفیق‌شده سرمایه‌گذاری بخش عمومی Integrated public investment)) 4

1-3- مرحله سوم، برنامه‌ریزی جامع Comperhansive Planning)) 5

1-4- مرحله چهارم، برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی (Core planning) 7

1. اشکالات برنامه‌ریزی جامع. 9

2.  تجربه برنامه‌ریزی جامع در ایران. 12

3.ویژگی های برنامه‌ریزی هسته های خط دهنده 12

4.  مفهوم برنامه‌ریزی هسته‌ای.. 15

قسمت‌ها و بخش‌های عمده در برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده: 16

  • بخش‌های مهم یک برنامه توسعه مبتنی بر برنامه‌ریزی هسته‌ای: 16

5. مشکلات و ابهامات در باره اجرای برنامه‌ریزی هسته‌ای.. 19

6. دلایل تأخیر ایران برای استفاده از برنامه‌ریزی هسته‌ای.. 20

7. رابطه برنامه‌ریزی جامع با برنامه‌ریزی هسته‌ای.. 21

8. برنامه‌ریزی هسته‌ای و سایر انواع برنامه‌ریزی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش و ...) 23

9.  نحوه کاربرد برنامه‌ریزی هسته‌ای در قالب استانی. 31

10. مراحل برنامه‌ریزی هسته‌ای: 33

مرحله‌بندی الف: 33

مرحله‌بندی ب: 36

مرحله‌بندی ج: 39

11.  برنامه‌ریزی هسته‌ای و نهادسازی.. 40

12.  برنامه ششم و توسعه. 47

فهرست منابع و مأخذ: 49

بقیه گزارش را در ادامه مطلب مطالعه نمایید:


ادامه مطلب ...